مجازات اعدام در جهان

لیست کشورهای نگه دارنده مجازات اعدام را برای بدست آوردن اطلاعات مربوط به کشورها در مورد قوانین و روشهای مرتبط با استفاده از مجازات اعدام، در زیر مشاهده کنید.

این اطلاعات برگرفته از پایگاه داده “مجازات اعدام در جهان” می باشد و امکان جستجوی پیشرفته (جرایم اعدام، شرایط زندان، روال تجدید نظر، نمایندگی قانونی و …) به زبان انگلیسی و فرانسه را ارائه می دهد. آمار و ارقام مربوط به بانک اطلاعاتی مجازات اعدام، برگرفته از منابع رسمی دولتی، تخمین های سازمان های غیر دولتی، و در جایی که هیچ یک از موارد فوق در دسترس نباشد، از گزارش های موجود در رسانه ها می باشد. ارائه آمار و ارقام جامع یا قابل اعتماد برای بسیاری از کشورها با توجه به کمبود اطلاعات و رازداری دولتی، دشوار می باشد.

بانک اطلاعاتی فوق، دولتها و کشورهایی را که هنوز از مجازات اعدام استفاده می کنند، پوشش می دهد. آمارهای جهانی درباره کشورهای لغوکننده مجازات اعدام در تارنمای عفو بین الملل در دسترس می باشد.

این پایگاه داده در مرکز کرنل دانشکده حقوق دانشگاه کرنل در مجازات اعدام جهانی نگهداری می شود. این پایگاه داده توسط پروفسور ساندرا بابکاک با همکاری ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام و با حمایت مالی اتحادیه اروپا و وزارت امور خارجه نروژ ایجاد شده است.

وضعیت حقوقی مجازات اعدام

لغو کننده مجازات اعدام برای همه جرایم ادامه دهنده مجازات اعدام لغو کننده مجازات اعدام در عمل لغو کننده مجازات اعدام فقط برای جرایم عادی است
منبع Amnesty International
همه کشورها