خبرنامه

مطمئن باشید با خبرنامه ماهانه ما، آخرین اطلاعات مربوط به لغو مجازات اعدام را از دست نمی دهید. برای دریافت جدیدترین مقالات منتشر شده در سایت، اسناد جدید موجود در کتابخانه و همچنین دستور کار اعضای ما مشترک شوید.

فرم ثبت نام

شما می توانید شماره های گذشته خبرنامه ما را نیز در همین صفحه مشاهده کنید.