کار داوطلبانه برای ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام

بر 24 نوامبر 2020

ما از علاقه مندی شما برای کارکردن با جامعه طرفداران لغو مجازات اعدام بسیار سپاسگزاریم. با این حال، توجه داشته باشید که ائتلاف جهانی فقط با اشخاص حقوقی همکاری می کند و به همین دلیل داوطلبان را استخدام نمی کند.