جستجوی شما“Keep the Death Penalty Abolished fin the Philippfines ”

2129 سناد (ها) 359 اعضا 6 کشور 1817 مقاله (ها) 34 صفحه (ها)

اعضا

Lawyers For Human Rights International (LFHRI)

بر 30 آوریل 2020

In the early eighties, a group of lawyers committed to human rights work formed a loose group in order to defend the victims of state repression. In 1992, when the Punjab police and the security agencies who were operating in Punjab started a campaign to harass and kill human rights defenders and the group started […]

2020

هند

Why-is-the-Death-Penalty-not-the-answer-to-Rape

بر 8 جولای 2024

2024

FR-Why-is-the-Death-Penalty-not-the-answer-to-Rape

بر 8 جولای 2024

اعضا

Taiwan Alliance to End the Death Penalty – TAEDP

بر 30 آوریل 2020

2020

تایوان

instrumentalisation-of-the-death-penalty-8th-world-congress

بر 27 ژانویه 2023

2023

19-world-day-against-the-death-penalty-events-map

بر 10 سپتامبر 2021

2021

20-world-day-against-the-death-penalty-events-map

بر 9 سپتامبر 2022

2022

death_penalty_research_unit_dpru

بر 15 دسامبر 2023

2023

اعضا

Syndicat national des agents de la formation et de l’éducation du Niger (SYNAFEN)

بر 30 آوریل 2020

SYNAFEN is the national labour union for training and education professionals in Niger. Its main mission is to defend its members’ material and moral interests. However, it is also engaged in the promotion of human rights and democracy by educational means. In 2009, on the occasion of the 7th World Day Against the Death Penalty, […]

2020

نیجر

Moratorium-towards-death-penalty

بر 26 نوامبر 2020

2020

CEDAW86-side-event-gender-and-death-penalty

بر 8 نوامبر 2023

2023

Central-African-Republic-abolition-death-penalty

بر 3 ژوئن 2022

2022

report-death-penalty-iran-2021

بر 10 ژوئن 2022

2022

uganda-death-penalty

بر 2 می 2023

2023

annual-report-death-penalty-iran-2020

بر 5 می 2021

2021

سناد (ها)

Poster – 17th World Day Against the Death Penalty (Persian)

توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام, بر 8 سپتامبر 2020


2020

محتوای چندرسانه ای

arenenenesfrruzh-hant
جزئیات بیشتر دانلود [ pdf - 45 Ko ]

death-penalty-in-china-2022

بر 15 فوریه 2022

2022

gender-and-death-penalty-glossary

بر 15 آگوست 2023

2023

Global-Consortium-for-Death-Penalty-Abolition

بر 12 جولای 2024

2024

logo-Abolition-Death-Penalty-of-Iraq

بر 30 ژوئن 2023

2023

maping-women-death-penalty

بر 8 سپتامبر 2023

2023

maping-women-death-penalty-fr

بر 8 سپتامبر 2023

statement-june-23-death-penalty

بر 27 ژوئن 2023

2023

uganda-death-penalty-fr

بر 2 می 2023

2023

women-and-death-penalty-in-kenya

بر 8 مارس 2024

2024

report-death-penalty-iran-2021-FR

بر 10 ژوئن 2022

2022

اعضا

Kids Against the Death Penalty

بر 30 آوریل 2020

2020

ایالات متحدهٔ امریکا

اعضا

New Hampshire Coalition to Abolish the Death Penalty (NHCADP)

بر 30 آوریل 2020

ایالات متحدهٔ امریکا

اعضا

The Death Penalty Project Ltd (DPP)

بر 30 آوریل 2020

بریتانیا

اعضا

People of Faith Against the Death Penalty

بر 30 آوریل 2020

ایالات متحدهٔ امریکا

German Coalition logo

اعضا

German Coalition to Abolish the Death Penalty

بر 30 آوریل 2020

آلمان

اعضا

Arab Coalition Against the Death Penalty

بر 30 آوریل 2020

اردن

بیست و یکمین سالروز جهانی مبارزه با مجازات اعدام مجازات اعدام: یک شکنجه غیرقابل برگشت.

بیست و یکمین سالروز جهانی مبارزه با مجازات اعدام مجازات اعدام: یک شکنجه غیرقابل برگشت.

بر 12 جولای 2023

روز جهانی در دهم اکتبر 2023، بر اساس حرکتی که در سال 2022 آغاز شد، به بازتاب رابطه بین استفاده از مجازات اعدام و شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز ادامه می‌دهد! همانطور که در سال گذشته مشاهده شد، انواع شکنجه و دیگر بدرفتاری‌هایی که در هنگام محکومیت به اعدام تجربه […]

2023

رفتار و مجازات بی رحمانه ، غیرانسانی و تحقیرآمیز

شرایط انتظار برای اعدام

World day 2022

بیستمین سالگرد روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام مجازات اعدام: جاده ای سنگ فرش شده با شکنجه

بر 9 جولای 2022

همزمان با برگزاری بیستمین سالگرد روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در سراسر جهان، اکنون زمان آن فرا رسیده که دستاوردهای حاصل از جنبش لغو در 20 سال گذشته را مرور کرده و آنها را جشن بگیریم. امروز، بیش از هر زمان دیگری، حامیان لغو مجازات اعدام باید به تلاش برای لغو کامل این مجازات […]

2022

رفتار و مجازات بی رحمانه ، غیرانسانی و تحقیرآمیز

شرایط انتظار برای اعدام

سناد (ها)

I will never forget the sound of a body being dropped into the pit when a man was hanged

توسط Justice Project Pakistan / Maaz Maudood, بر 1 ژانویه 2018


2018

گزارش علمی

پاکستان


جزئیات بیشتر مشاهده سند

This video made by Maaz Maudood in partnership with Justice Project Pakistan plays out in Pakistan during the last hours of a death row convicts. From his last visit with his family to his exécution. It enlights the different phases through which people sentenced to death are submitted before their execution.

  • نوع سند گزارش علمی
  • لیست کشورها پاکستان
  • لیست مضامیناذیت، آزار و رفتار غیر انسانی, اعدام, کشور / پروفیل های منطقه ای,

اعضا

Puerto Rican Coalition Against Death Penalty

بر 30 آوریل 2020

2020

پورتوریکو

اعضا

Japan Innocence and Death Penalty Research Center

بر 30 آوریل 2020

ژاپن

اعضا

Cornell Center on Death Penalty Worldwide

بر 30 آوریل 2020

ایالات متحدهٔ امریکا

اعضا

Death Penalty Focus

بر 30 آوریل 2020

ایالات متحدهٔ امریکا

اعضا

National Coalition to Abolish Death Penalty – NCADP

بر 30 آوریل 2020

ایالات متحدهٔ امریکا

اعضا

Anti-Death Penalty Asia Network – ADPAN

بر 30 آوریل 2020

مالزی

اعضا

Mauritanian Coalition Against Death Penalty

بر 30 آوریل 2020

موریتانی

اعضا

Iraqi Coaltion against Death Penalty

بر 30 آوریل 2020

عراق

اعضا

Collectif des Organisations des Jeunes Solidaires – COJESKI

بر 30 آوریل 2020

کنگو کینشاسا

اعضا

Comité des Observateurs des Droits de l’Homme – CODHO

بر 30 آوریل 2020

کنگو کینشاسا

اعضا

Union Chrétienne pour le Progrès et la Défense des Droits de l’Homme

بر 30 آوریل 2020

کنگو کینشاسا

اعضا

Women’s Information Consultative Center

بر 30 آوریل 2020

The main goal of the Women’s Information Consultative Center is to gather, generalise and disseminate information about women’s human rights and initiatives among women inside and outside Ukraine. Another goal of the Center is to create a discussion about gender issues in the political and social life of Ukraine to achieve real equality in society. […]

اوکراین

اعضا

Culture pour la Paix et la Justice

بر 30 آوریل 2020

کنگو کینشاسا

کشور

کنگو کینشاسا

بر 30 آوریل 2020

کنگو کینشاسا

اعضا

Centre d’Observation des Droits de l’Homme et d’Assistance Sociale (CODHAS)

بر 30 آوریل 2020

کنگو کینشاسا

International-Symposium-on-the-Right-to-Life-in-Taiwan

بر 12 ژانویه 2024

2024

75th-Ordinary-Session-of-the-African-Commission-of-Human-and-Peoples-Rights

بر 15 آگوست 2023

2023

EN_WCADP_NHRIguide-2022

بر 17 نوامبر 2022

Guide for NGOs to work with NHRIs

2022

CHRP-Advisory-on-Women-Migrant-Workers-on-Death-Row

بر 3 دسامبر 2021

2021

campaign_in_favour_of_the_international_and_regional_protocols_on_abolition

بر 19 اکتبر 2020

2020

مقاله (ها)

مجازات اعدام در سال 2019: آمار و ارقام

توسط جهانی سازمان عفو بین الملل, بر 22 آوریل 2020

سازمان عفو بین الملل گزارش سالانه خود در مورد مجازات های اعدام در سراسر جهان را در تاریخ 21 آوریل 2020 منتشر کرد. این گزارش حاکی از آن است که تعداد اعدام های انجام شده در سال 2018 اندکی کاهش یافته و به کمترین میزان خود در بیش از 10 سال گذشته رسیده است. با این وجود، تعداد مجازاتهای اعدام در کشور عراق تقریباً دو برابر شده و عربستان سعودی نیز طی این سال بالاترین میزان اعدام در مقایسه با سالهای گذشته در این کشور را داشته است.

2020

اعضا

The Advocates for Human Rights

بر 30 آوریل 2020

2020

ایالات متحدهٔ امریکا

اعضا

The Rights Practice

بر 30 آوریل 2020

بریتانیا

Poster World day 2024

بیست و دومین دوره – روز جهانی علیه مجازات اعدام مجازات اعدام منجر به محافظت از هیچ‌کس نمی‌شود.

بر 11 جولای 2024

روز جهانی علیه مجازات اعدام (دهم اکتبر هر سال)، جنبش جهانی لغو مجازات اعدام را متحد، و جامعه مدنی، رهبران سیاسی، وکلا، افکار عمومی و دیگران را برای حمایت از فراخوان جهانی لغو مجازات اعدام بسیج می‌کند. این روز آگاهی سیاسی و عمومی را درباره جنبش جهانی علیه مجازات اعدام تشویق و تقویت می‌کند. ، […]

2024

افکار عمومی

هجدهمین روز جهانی علیه مجازات اعدام. دسترسی به وکیل: پای مرگ و زندگی در میان است.

بر 26 فوریه 2021

چنانچه در هنگام دستگیری، طول دوره بازداشت، زمان محاکمه و پس از محاکمه، دسترسی به وکیل مناسب وجود نداشته باشد، تضمینی برای دادرسی و طی روال مقرر وجود نخواهد داشت. در موارد اعدام، عواقب ناشی از عدم حضور مؤثر یک وکیل قانونی، چیزی بین مرگ و زندگی است. حق برخورداری از وکیل، در سطوح ملی و بین […]

2021

افکار عمومی

ACS Logo

اعضا

The American Constitution Society (ACS)

بر 13 سپتامبر 2022

2022

ایالات متحدهٔ امریکا

19th World day against the death penalty -Women sentenced to death: an invisible reality

نوزدهمین روز جهانی علیه مجازات اعدام: زنان و مجازات اعدام ، واقعیت پنهان

بر 22 ژوئن 2021

روز جهانی (10 اکتبر) سال 2021 به زنانی که اعدام شده اند، در معرض خطر محکوم شدن به اعدام قرار دارند یا محکوم به مجازات اعدام شده اند و همینطور کسانی که حکم اعدام آنها مورد تخفیف ، تبرئه یا بخشش قرار گرفته، اختصاص داده خواهد شد.

2021

زنان

اعضا

The Sunny Center Foundation

بر 30 آوریل 2020

2020

ایرلند

اعضا

Abdorrahman Boroumand Foundation for the Promotion of Human Rights and Democracy in Iran

بر 30 آوریل 2020

ایران

اعضا

The Human Rights Centre “Viasna”

بر 30 آوریل 2020

بیلوروسی

اعضا

Kenyan Section of the International Commission of Jurists (ICJ-KENYA)

بر 30 آوریل 2020

کنیا

اعضا

Themis Fund / The 8th Amendment Project

بر 30 آوریل 2020

ایالات متحدهٔ امریکا

اعضا

KontraS – Commission for the Dissapeared and Victims of Violence

بر 30 آوریل 2020

اندونزی

اعضا

Association for the Right to Live

بر 30 آوریل 2020

ایران

اعضا

International Academic Network for the Abolition of Capital Punishment (REPECAP)

بر 30 آوریل 2020

اسپانیا

20231019_Armenia-ratification

بر 22 مارس 2024

2024

visual-article-21st-world-day

بر 17 نوامبر 2023

2023

مقاله (ها)

خلاصه گزارش سالانه اعدام در ایران در سال ۲۰۱۷

توسط Iran Human Rights (IHR) - Together Against the Death Penalty (ECPM), بر 22 مارس 2018

دهمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در خصوص مجازات اعدام در ایران نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷ دست‌کم ۵۱۷ نفر در کشور جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‌اند. شمار اعدام‌ها در این سال تقریباً با اعدام‌های سال ۲۰۱۶ برابری می‌کند اما نسبت به اعدام‌های سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ کاهش نسبی در تعداد اعدام‌ها مشخص است. با این حال در سال ۲۰۱۷ به‌طور متوسط بیش از یک اعدام در طی هر روز انجام شده است و ایران مقام نخست خود در تعداد اعدام نسبت به سرانه جمعیت را حفظ کرده است.

2018

افکار عمومی

ایران

جرائم مواد مخدر

محاکمه عادلانه

مقاله (ها)

مروری جهانی از زنان در معرض مجازات اعدام

توسط Cornell Center on the Death Penalty Worldwide and World Coalition, بر 10 اکتبر 2018

ارائه گزارش انقلابی، خلاقانه تحت عنوان: “زنان بیش از جرمی که مرتکب شده اند قضاوت می شوند: مطالعه جهانی در مورد زنان درمعرض مجازات اعدام”

2018

مقاله (ها)

گزارش سالانه اعدام در ایران – ۲۰۱۹

توسط Iran Human rights and ECMP (Together Against the Death Penalty), بر 4 می 2020

دوازدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) تهیه شده، به ارزیابی و تجزیه و تحلیل روند مجازات اعدام در سال ۲۰۱۹ در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

2020

ایران

EN_WDPoster2022-BD-website

بر 10 ژوئن 2022

2022

مقاله (ها)

تنها پیمان نامه با هدف لغو مجازات اعدام

توسط Pierre Désert, بر 24 ژوئن 2008

پروتکل دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) در سال 1989 توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب گردید. هدف آن الغای قطعی مجازات اعدام می باشد.

2008

مقاله (ها)

گفتگو در مورد نقض حقوق بشر مرتبط با استفاده از مجازات اعدام در شورای حقوق بشر

توسط Jessica Corredor, بر 7 مارس 2017

از طرف کمیسر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر (زید رعدالحسین) به نمایندگان کشورهای طرفدار و مخالف مجازات اعدام و اعضای ائتلاف جهانی (شرکت کنندگان در مذاکرات سطح بالای دوسالانه برای تبادل نظر در مورد مجازات اعدام و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر مرتبط با استفاده از مجازات اعدام بهویژه درارتباط با منع شکنجه)

2017

رفتار و مجازات بی رحمانه ، غیرانسانی و تحقیرآمیز

WorldDay2020_Article_Thumbnail

بر 18 نوامبر 2020

Abolitionist supporters holding posters of the 18th World Day at a gathering in Benin

2020

EN_WCADP_TDR_GenderSensitiveEvaluationWorldDay2021_30.09

بر 7 اکتبر 2022

Terms of Reference – Gender sensitive Evaluation

2022

EN_WD2021_Poster_BD

بر 9 ژوئن 2021

2021

big-Cropped Parliamentarian guide image

بر 8 اکتبر 2021

2021

سناد (ها)

ایران: استفاده از مجازات اعدام در جرایم مربوط به موادمخدر بعنوان ابزاری برای کنترل سیاسیt

توسط تیمور الیاسی / گزارش حقوق بشر در ایران, بر 1 ژانویه 2014


2014

مقاله

ایران

en
جزئیات بیشتر مشاهده سند

حاکمیت در ایران برای دیکته کردن قوانین شان و سرکوب ملیت های قومی و اعضای گروه های مخالف، از مسئلۀ مواد مخدر استفاده می کند. هر زمان که با بحرانی داخلی یا خارجی مواجه شود، قوانین جدید و خشن تری بر علیه مواد مخدر و معتادان وضع می شوند و اعدام در ملأعام اعضای ملیت های قومی به طرز چشمگیری افزایش می یابد. دوره هایی از اعدام ها و قوانین مواد مخدر که در ادامه آمده است، این سیاست را به خوبی روشن می کند.

world-day-against-torture

بر 26 ژوئن 2023

2023

سناد (ها)

Poster Farsi 2022 – بیستمین روز جهانی علیهمجازات مرگ

توسط the World Coalition Against the Death Penalty, بر 8 جولای 2022


2022

ائتلاف جهانی

arenesfrruzh-hant
جزئیات بیشتر دانلود [ pdf - 19959 Ko ]

ACHPR-73rd-session

بر 16 دسامبر 2022

2022

abolition-taiwan

بر 28 اکتبر 2022

2022

country-at-risk-meeting

بر 13 نوامبر 2023

2023

مقاله (ها)

روز جهانی مبارزه بر علیه مجازات مرگ : جهان تصمیم می گیرد!

توسط Thomas Hubert, بر 29 ژوئن 2007

در تاریخ 10 اکتبر سال 2007، روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ بر طرح پیشنهادی مجمع سازمان ملل که مبنی بر توقف موقت اعدام ها بود، متمرکز گردید. این پیشنهاد بسیاری از زندگی ها را نجات می داد و به محافظه کاران این فرصت را می داد تا مشاهده نمایند که یک توقف در احکام اعدام باعث بالا رفتن میزان جرم نمی گردد.

2007

مهلت قانونی

abolition-zambia

بر 6 ژانویه 2023

2023

مقاله (ها)

اساسنامه ائتلاف جهانی بر علیه مجازات مرگ

بر 26 ژوئن 2011

تجدید نظر شده در 26 ژوئن سال 2011

2011

DPIC_YearEndReport_2020

بر 6 ژانویه 2021

2021

DPIC_YearEndReport_2020

بر 6 ژانویه 2021

IBA Logo including HRI name

بر 14 مارس 2023

2023

مقاله (ها)

مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر در آسیا: عملکرد غیرقانونی در سطح گسترده

توسط فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام, بر 10 اکتبر 2015

بنا به گزارشی که فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP)‌ امروز منتشر کردند، قاره‌ی آسیا بیشترین شمار اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر را دارد. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که اجرای مجازات اعدام در کاستن از جرایم مربوط به مواد مخدر در آسیا مؤثر نبوده است.

2015

جرائم مواد مخدر

مقاله (ها)

مدافعان شجاع حقوق بشر ایران و مبارزه آنها علیه مجازات اعدام

توسط عفو بین الملل, بر 5 مارس 2018

شدن است، ایران هر ساله صدها نفر را اعدام می کند و به لحاظ آمار اعدام سالانه، بعد از کشور چین دومین کشور جهان به شمار می آید. سازمان عفو ​​بین الملل در سال 2015 نزدیک به 1000 اعدام و در سال 2016 حداقل 567 فقره اعدام را در ایران تایید و به ثبت رسانده است.

2018

مقاله (ها)

نظرسنجی: اکثریت ایرانیان خواستار محدود شدن مجازات اعدام

توسط GAMAAN Institute / World Coalition Against the Death Penalty, بر 23 اکتبر 2020

https://iranhr.net/fa/articles/4458 سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۷ مهر ۱۳۹۹: ‘سازمان حقوق بشر ایران’ و ‘ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ’ در آستانه هجدهمین روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، نتیجه یک تحقیق را منتشر می‌کنند که گویای دیدگاه ایرانیان در مورد مجازات اعدام است. این تحقیق به دست ‘موسسه گمان’ بین ۱۳ تا ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ انجام […]

2020

افکار عمومی

ایران

مقاله (ها)

فراخوان جهت لغو مجازات اعدام اجباری برای تمام جرایم در باربادوس و ترینیداد و توباگو

توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام, بر 18 سپتامبر 2013

Loading…

2013

باربادوس

مقاله (ها)

روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ : چشمانتان را بر روی آسیا بگشایید

توسط Aurélie Plaçais, بر 4 آگوست 2008

در 10 اکتبر سال 2008، روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ، ائتلاف جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ از تمام شهروندان جهان دعوت کرد تا بر علیه اعدام هایی که در آسیا صورت می گیرد، واکنش نشان دهند.

2008