INDEXمقاله (ها)

مراسم اختتامیه – هفتمین کنگره جهانی

توسط World coaltion against death penalty, بر 1 مارس 2019

هفتمین کنگره جهانی پس از چهار روز فشرده از بحث و تبادل نظر برای تقویت علل و پایه های لغو مجازات اعدام، پایان می یابد. نگاهی دوباره به اتفاقات صبح گذشته و مراسم اختتامیه .

2019

افکار عمومی

مقاله (ها)

پیشرفت های کوچکی در مبارزه علیه اعدام افراد زیر سن قانونی بدست آمده است

توسط Tiziana Trotta, بر 14 ژوئن 2013

اینها دقیقا گامهای نخست در این مسیر می باشند، اما ایران، سودان و یمن به همراه عربستان سعودی، که تنها کشورهایی هستند که مجازات اعدام را برای افراد زیر سن قانونی اعمال می نمایند، به تازگی در این مسئله پیشرفت های کوچکی نموده اند .

2013

نوجوانان

مقاله (ها)

پنجمین کنگره جهانی علیه مجازات اعدام

توسط Thomas Hubert & Tiziana Trotta, بر 12 ژوئن 2013

پنجمین کنگره جهانی علیه مجازات اعدام از تاریخ 12 تا 15 ژوئن 2013 در مادرید برگزار خواهد شد. کنگره در طول سه روز، به اتحاد اعضای جامعه مدنی بین الملل، سیاستمداران و کارشناسان حقوقی جهت بسط و گسترش استراتژیهای الغای مجازات اعدام برای سالهای پیش رو، در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، و ارسال پیامی روشن به جهانیان می پردازد: که الغای جهانی مجازات اعدام برای دنیایی که در آن عدالت و پیشرفت باید به پیروزی برسند، ضروری می باشد.

2013

اسپانیا