Amnesty
بیانیه

بیانیه مشترک چهار سازمان حقوق بشر در روز جهانی مبارزه با سوء‌مصرف مواد مخدر: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل برای توقف اعدام تلاش کند

سازمان حقوق بشر ایران، سازمان عفو بین‌الملل، سازمان بین‌المللی کاهش آسیب و جمعیت عدالت تحول آفرین با صدور بیانیه‌ای مشترک در روز جهانی مبارزه با سوء‌مصرف مواد مخدر و قاچاق غیرقانونی، از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد خواستند تا در جهت توقف استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر […]

مجازات اعدام در سراسر جهان

 لغو کننده مجازات اعدام برای همه جرایم

ادامه دهنده مجازات اعدام

لغو کننده مجازات اعدام در عمل

لغو کننده مجازات اعدام فقط برای جرایم عادی است


منبع Amnesty International


ارقام کلید ی

112

کشورهای لغو کننده مجازات اعدام

کشورهایی که در قانون آنها مجازات اعدام برای هر جرمی پیش بینی نشده است.
55

کشورهای نگهدارنده مجازات اعدام

کشورهایی که در قانون آنها مجازات اعدام برای جرایم عادی پیش بینی شده است.

تعداد اعدام ها

به دلیل محرمانه بودن اعدامها در برخی کشورها ، تعداد اعدامها در سال 2023 ممکن است کمتر از تعداد واقعی باشد.
41 047

افراد زندانی در صف اعدام

اصطلا ح عموم ی "در صف اعدام" به تمام افرا دی که در انتظا ر مجازات اعدام هست ند گفته می شود .

اخبار بیشتر