شبکه پیشنهادات شغلی

ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، شبکه ای است با بیش از 160 سازمان که هدف آن لغو مجازات اعدام در سراسر جهان است. چنانچه به هریک از فرصتهای شغلی زیر علاقه مند هستید، لطفاً درخواست خود را ارسال کنید و اشاره نمایید که مهارتهای شما چگونه با فرصت شغلی که برای آن درخواست می کنید مطابقت دارد.

لطفا توجه داشته باشید که فرصتهای شغلی آگهی شده ممکن است برای دبیرخانه ائتلاف جهانی، یا برای یکی از سازمان های عضو ائتلاف باشد.0 استخدام