روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ : چشمانتان را بر روی آسیا بگشایید

روز جهانی

توسط Aurélie Plaçais, بر 4 آگوست 2008

در پاسخ به دعوت ائتلاف جهانی، شهروندان، سازمان های داخلی و بین المللی و موسسات غیر دولتی همه ساله در 10 اکتبر گرد هم می آیند تا مخالفت خود را با استفاده از مجازات مرگ نشان دهند و ثابت کنند که این حرکت یک تلاش جهانی است.

در این سال آنها تصمیم گرفتند تا به مسائل آسیا توجه ویژه ای نمایند. بر اساس گزارشات سازمان عفو بین الملل، در سال 2007 حداقل 664 مورد اعدام گزارش شده است. اعتقاد بر این است که ارقام واقعی بسیار بالاتر می باشد. یک مطالعه که اخیرا توسط فرانکلین زیمرینگ و دیوید جانسون انجام گرفته، بیان می دارد که 85 تا 95 ٪ اعدام های جهان در آسیا صورت می گیرد.

هر ساله تعداد قابل توجهی از کشور های منطقه به این ائتلاف ملحق می گردند. این ششمین سالگرد روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ، موقعیتی برای نشان دادن عمومی مخالفت با این عمل ضد بشری و جنایتکارانه است و همچنین مجالی برای حمایت از آنهایی که در منطقه آسیا برای این هدف مبارزه می نمایند.