هشتمین روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ : ایالات متحده آمریکا

روز جهانی

توسط Aurélie Plaçais, بر 10 می 2010

ایالات متحده یکی از معدود کشور هایی است که قدرت وضع قوانین در مورد مجازات مرگ را به ایالت های خود داده است. در حال حاضر 10 ایالت به طور کلی مجازات مرگ را رها کردند و جز مخالفین هستند و 35 ایالت همچنان از محافظه کاران هستند و مجازات مرگ در قئانین شان وجود دارد. ولی از بین 35 ایالت محافظه کار 10 ایالت وجود دارند که برای مدت 10 سال هیچ حکم اعدامی را صادر نکرده اند.
در سال های اخیر تعداد مخالفین در حال گسترش است. بر اساس گزارشات سازمان عفو بین الملل مجازات مرگ در آمریکا در سال 1994 به اوج خود رسید ولی در دهه گذشته 60٪ کاهش داشت. در سال 2009 ایالت نیو مکزیکو پانزدهمین ایالت محافظه کاری بود که مجازات اعدام را متوقف کرد.
امید است که این روز جهانی باعث تحکیم پیوند ها میان مخالفین در آمریکا و در سراسر جهان گردد. روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ، موقعیتی برای نشان دادن عمومی مخالفت با این عمل ضد بشری و جنایتکارانه است و همچنین مجالی برای حمایت از آنهایی که در آمریکا برای این هدف مبارزه می نمایند.

مقالات بیشتر