تماس جهت پیشقدم شدن

روز جهانی

توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام, بر 10 سپتامبر 2013

تماس جهت پیشقدم شدن

در 10 اکتبر2013 ، علیه مجازات اعدام اقدام نمایید!
عضویت در صدها طرح های سازمان یافته در سراسر جهان

هر کجا که هستید
در آفریقا ، امریکا ، آسیا، اقیانوسیه و اروپا

هر کسی که هستید
سازمان های غیر دولتی، معلمان، وکلا ، نمایندگان محلی، نمایندگان مجلس ، هنرمندان ، خبرنگاران، رهبران مذهبی ، شهروندان

هر برنامه ای که دارید
بحث، کنسرت، کنفرانس های مطبوعاتی، تظاهرات ،

طومار، فعابیتهای آموزشی و فرهنگی…
با ائتلاف جهانی تماس بگیرید و در مورد رویدادهای برنامه ریزی شده در اکتبر 10 بگویید.


Enlarge map

تماس با ما

مقالات بیشتر