فراخوان جهت لغو مجازات اعدام اجباری برای تمام جرایم در باربادوس و ترینیداد و توباگو

بیانیه

توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام, بر 18 سپتامبر 2013

دسته بندی ها

باربادوس

مقالات بیشتر