تماس جهت پیشقدم شدن

روز جهانی

توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام, بر 19 آگوست 2014

در 10 اکتبر2014 ، علیه مجازات اعدام اقدام نمایید!
عضویت در صدها طرح های سازمان یافته در سراسر جهان


View Larger Map

هر برنامه ای که دارید بحث، کنسرت، کنفرانس های مطبوعاتی، تظاهرات ، طومار، فعابیتهای آموزشی و فرهنگی…
با ائتلاف جهانی تماس بگیرید و در مورد رویدادهای برنامه ریزی شده در اکتبر 10 بگویید.

مقالات بیشتر