سازمانهای بین المللی اذعان نمودند: اعدام برای جرایم مواد مخدر نقض قوانین بین المللی است

استانداردهای بین المللی

توسط Tiziana Trotta, بر 15 اکتبر 2015

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، با بیان این مطلب که مجازات اعدام " نه منجر به جلوگیری از جرائم مواد مخدر بوده، و نه مردم را از سوء مصرف مواد مخدر محافظت می نماید" خواستار لغو مجازات اعدام شد. او همچنین بر ضرورت اصلاح سیستم قضایی و سرمایه گذاری در پیشگیری از طریق سیستم بهداشت عمومی برای جلوگیری از این نوع جنایات تاکید کرد.
دبیر کل سازمان ملل خاطر نشان کرد که قوانین بین المللی استفاده از مجازات اعدام را تنها به "جرایم خطیر"، مانند قتل عمدی محدود می نماید.

ناسازگار با حقوق بشر

دو نفر از گزارشگران ویژه سازمان ملل تاکید نمودند که این سیستم از مجازات "با اصول اساسی حقوق بشر ناسازگار" می باشد. آنها در بیانیه ای مشترک تاکید کرد: "اعدام برای جرایم مواد مخدر معادل نقض قوانین بین المللی بوده و جزء قتل های غیر قانونی می باشند،".
کریستف هینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای اعدام های فراقانونی، شتابزده یا خودسرانه گفت: در کشورهای زیادی که در آنها مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر استفاده شده است، یک سیستم محاکمه عادلانه وجود ندارد.
خوان مندز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه گفت: اعدامها همچنین «نقض ممنوعیت شکنجه یا رفتار خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز" می باشند.
هینز و مندز با ابراز نگرانی از اینکه برخی از تلاشهای جهانی برای مبارزه با جرم مواد مخدر سهوا منجر به اعدام های غیر قانونی  خواهد شد، از کشورهای طرفدار لغو مجازات اعدام و سازمان های بین المللی خواستند از عدم همدستی و همکاری در استفاده از مجازات اعدام در کشورهای دیگر اطمینان حاصل نمایند.

در انتظار نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل برای مواد مخدر در سال 2016

روز جهانی علیه مجازات اعدام یک فرصت عالی جهت هموار کردن راه برای نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل برای مواد مخدر می باشد. این نشست برای بسیاری از امور مرتبط با سیاستهای مواد مخدر، از جمله برای الغای مجازات اعدام بسیار مهم است. اگر چه دستیابی به یک اجماع بعید به نظر می رسد، با این همه کشورهای بیشتری در حال مطرح نمودن این مسئله می باشند. به دنبال کمیسیون سال 2014 در مورد مواد مخدر، 58 کشور ضمن ابراز تاسف عمیق  از "اینکه بیانیه مشترک وزرا اصطلاح مجازات اعدام را شامل نمی شود" به خاطر عدم مخالفت صریح نسبت به مجازات اعدام در تمام شرایط، و چون مجازات اعدام کرامت انسانی را تضعیف و خطا در استفاده از آن غیر قابل برگشت می باشد، بیانیه ای را امضا نمودند.
این فراخوان امسال در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام با امضای یک بیانیه مشترک توسط 18 نفر از وزرای امور خارجه کشورهای مختلف از سراسر جهان در پایان دادن به مجازات اعدام، تکرار گردید.

راه پیش روی قاره های آمریکا و آفریقا

کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر از پیشرفت های صورت گرفته در سال گذشته در این زمینه، از جمله لغو مجازات اعدام در سورینام و در ایالت نبراسکای ایالات متحده آمریکا استقبال نمود.
با این حال، این کمسیون خواستار تلاش های مداوم اعضای سازمان کشورهای آمریکایی برای لغو مجازات اعدام و یا اعمال نفوذ در ایجاد یک مهلت قانونی در استفاده از آن می باشد.
اتحادیه آفریقا (AU) و اتحادیه اروپا (EU) همچنین بار دیگر مخالفت قاطع خود با مجازات بیان نمود. بیانیه مشترک، تهیه پیش نویس پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم در لغو مجازات اعدام را تایید و ارگانهای سیاستگذار اتحادیه آفریقا را تشویق به اتخاذ سریع پروتکل در ژانویه 2016 در اجلاس سران آن نمود.

لغو مجازات اعدام، هدف شاخص اتحادیه اروپا و شورای اروپا

فردریک موگرینی، نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی، و تربجون یاگلان، دبیر کل شورای اروپا، در یک بیانیه مشترک برای لغو مجازات فراخوان دادند. آنها گفتند: "مجازات اعدام رفتاری غیرانسانی و تحقیرآمیز است، هیچ اثر بازدارنده ثابت شده و قابل توجهی ندارد، و منجر به خطاهای غیر قابل برگشت و مرگبار قضایی می گردد".
شورای اروپا و اتحادیه اروپا به آن دسته از کشورهای اروپایی که هنوز دو پروتکل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با هدف الغای مجازات اعدام را تصویب نکرده اند فراخوان داد.

پارلمان اروپا می گوید لغو مجازات اعدام، پیش نیاز حمایت اتحادیه اروپا است

بر اساس قطعنامه پارلمان اروپا که در روز پنج شنبه رای آورد، لغو مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر باید یک پیش نیاز برای کمکهای مالی و فنی اتحادیه اروپا به کشورهای ثالث گردد.
اعضای پارلمان استفاده از این "مجازات بیرحمانه، غیرانسانی، اهانت آمیز و ناقض حق زندگی"، را محکوم، و تاکید نمودند که مجازات مرگ نمی تواند " بازدارنده قاچاق مواد مخدر بوده، یا از سقوط افراد به عنوان قربانی سوء مصرف مواد مخدر جلوگیری نماید".

دسته بندی ها

جرائم مواد مخدر

مقالات بیشتر