تماس جهت پیشقدم شدن

روز جهانی

روز جهانی

روز جهانی

بر 9 سپتامبر 2022

در 10 اکتبر2022 ، علیه مجازات اعدام اقدام نمایید!

عضویت در صدها طرح های سازمان یافته در سراسر جهان

هر برنامه ای که دارید بحث، کنسرت، کنفرانس های مطبوعاتی، تظاهرات ، طومار، فعابیتهای آموزشی و فرهنگی…با ائتلاف جهانی تماس بگیرید و در مورد رو

مدارک ضمیمه

سناد (ها)

Poster Farsi 2022 – بیستمین روز جهانی علیهمجازات مرگ

توسط the World Coalition Against the Death Penalty, بر 8 جولای 2022


2022

ائتلاف جهانی

arenesfrruzh-hant
جزئیات بیشتر دانلود [ pdf - 19959 Ko ]

مقالات بیشتر