همه چیز درباره ناتوانی ذهنی [Intellectual Disability]

3 اشياء وجدت

مقاله (ها)

فراخوان وزرای خارجه برای گفت و گو در روز جهانی عليه مجازات اعدام

توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام, بر 9 اکتبر 2014

دولتهاي كشورهاي طرفدار و غیر طرفدار لغو مجازات اعدام، در روز جهاني، با انتشار بيانيه اي مشترك براي دنيايي كه به “كرامت انساني احترام مي گذارد” فراخوان دادند.

2014

بیماری روانی

ناتوانی ذهنی

مقاله (ها)

سازمان باهم علیه مجازات اعدام کمپین رسانه های اجتماعی را به زمین نمایشگاه می آورد

توسط برانوین دادلی, بر 16 سپتامبر 2014

سازمان باهم علیه مجازات اعدام (ECPM) که از اعضای ائتلاف جهانی است در جشنواره بشریت ماه سپتامبر در پاریس جهت آگاهی رسانی در مورد دوازدهمین روز جهانی علیه مجازات اعدام که در روز دهم اکتبر برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانید.

2014

بیماری روانی

فرانسه

ناتوانی ذهنی

مقاله (ها)

تماس جهت پیشقدم شدن

توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام, بر 19 آگوست 2014

ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام و بسیاری از سازمان های طرفدار حذف مجازات اعدام در سراسر دنیا، دهم اکتبر دوهزارو چهارده، دوازدهمین روز جهانی علیه مجازات اعدام را در راستای توجه ویژه به زندانیان با مشکلات روانی برگزار می کنند.

2014

بیماری روانی

ناتوانی ذهنی