همه چیز درباره سودان جنوبی [South-Sudan]

3 اشياء وجدت

جستجوی فیلتر اخبارمنابعصفحهtout

مقاله (ها)

دعوت به توقف اعدام از جانب ملل جهان

توسط Maria Donatelli, بر 20 دسامبر 2012

ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام از تصویب چهارمین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط تعداد فزاینده ای از کشورهای عضو سازمان ملل که خواستار استمهال در استفاده از مجازات اعدام می باشد قدردانی نمود.

2012

زنان

سودان جنوبی

مهلت قانونی

نوجوانان

مقاله (ها)

کمیته مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیش نویس قطعنامه توقف مجازات اعدام را به تصویب رسانید

توسط Maria Donatelli, بر 20 نوامبر 2012

اکثر کشورهای دنیا، متنی را که خواستار توقف جهانی مجازات اعدام می باشد، با حمایت بیشتر نسبت به رای گیری دوسال پیش به تصویب رساندند.

2012

سودان جنوبی

مصر

مهلت قانونی

مقاله (ها)

مجازات اعدام در در سال 2011 : ارقام در سطح جهان

توسط عفو بين الملل, بر 27 مارس 2012

حداقل 20 کشور گويا در سال 2011 مجازات اعدام را اجرا کرده اند. حتا با به حساب آوردن سودان جنوبی که تازه مستقل شده، اين تعداد کمتر از سال 2010 است که اجرای اعدام در 23 کشور گزارش شد و کاهشی شديدی نسبت به ارقام ثبت شده يک دهه پيش نشان می دهد که گويا […]

2012

سودان جنوبی

مهلت قانونی