گزارش علمی

احکام سنگسار را لغو کنید

توسط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران, بر 1 ژانویه 2010حکم صادره برای خانم آشتیانی در قوانین ایران به معنای کشته شدن با سنگ هایی متوسط است تا او با عذاب فراوان و به تدریج جان دهد. سکینه محمدی آشتیانی تا همین الآن هم بخاطر روابط نامشروع ۹۹ ضربه شلاق تحمل کرده است و دوباره برای همین رابطه نامشروع متهم به زنا شد که در قوانین ایران برای ان مجازات مرگ پیش بینی شده است. به گفته محمد مصطفایی وکیل وی در پرنده سکینه محمدی هیچ چیزی که توجیه کننده حکم زنا باشد وجود ندارد. عجز سکینه محمدی در درک زبان فارسی در دادگاه مانع دادرسی عادلانه بوده است . سکینه از اقوام آذربایجانی است و عاجز از فهمیدن زبان فارسی در دادگاه بوده است.

  • نوع سند گزارش علمی
  • لیست کشورها ایران
  • لیست مضامینشبکه ها,جستجو کردن