گزارش علمی

احکام سنگسار را لغو کنید

توسط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران, بر 1 ژانویه 2010حکم صادره برای خانم آشتیانی در قوانین ایران به معنای کشته شدن با سنگ هایی متوسط است تا او با عذاب فراوان و به تدریج جان دهد. سکینه محمدی آشتیانی تا همین الآن هم بخاطر روابط نامشروع ۹۹ ضربه شلاق تحمل کرده است و دوباره برای همین رابطه نامشروع متهم به زنا شد که در قوانین ایران برای ان مجازات مرگ پیش بینی شده است. به گفته محمد مصطفایی وکیل وی در پرنده سکینه محمدی هیچ چیزی که توجیه کننده حکم زنا باشد وجود ندارد. عجز سکینه محمدی در درک زبان فارسی در دادگاه مانع دادرسی عادلانه بوده است . سکینه از اقوام آذربایجانی است و عاجز از فهمیدن زبان فارسی در دادگاه بوده است.

  • نوع سند گزارش علمی
  • لیست کشورها ایران
  • لیست مضامینشبکه ها,جستجو کردن

flag

ایران

ادامه دهنده مجازات اعدام وضعیت حقوقی مجازات اعدام

کشورها
بیست و یکمین سالروز جهانی مبارزه با مجازات اعدام مجازات اعدام: یک شکنجه غیرقابل برگشت.

بیست و یکمین سالروز جهانی مبارزه با مجازات اعدام مجازات اعدام: یک شکنجه غیرقابل برگشت.

روز جهانی در دهم اکتبر 2023، بر اساس حرکتی که در سال 2022 آغاز شد، به بازتاب رابطه بین استفاده از مجازات اعدام و شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز ادامه می‌دهد! همانطور که در سال گذشته مشاهده شد، انواع شکنجه و دیگر بدرفتاری‌هایی که در هنگام محکومیت به اعدام تجربه […]

World day 2022 روز جهانی [World day]

بیستمین سالگرد روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام مجازات اعدام: جاده ای سنگ فرش شده با شکنجه

همزمان با برگزاری بیستمین سالگرد روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در سراسر جهان، اکنون زمان آن فرا رسیده که دستاوردهای حاصل از جنبش لغو در 20 سال گذشته را مرور کرده و آنها را جشن بگیریم. امروز، بیش از هر زمان دیگری، حامیان لغو مجازات اعدام باید به تلاش برای لغو کامل این مجازات […]