گزارش علمی

همسر سعید ملک پور یکی‌ از متهمین پرونده موسوم به “مضلین ” در نامه‌ای به ریاست قوه قضأییه به شرح گوشه‌ای از آنچه بر همسرش رفته است پرداخته و با توجه به شواهد موجود و اظهارات همسرش مبنی بر اخذ اعترافات.

توسط جمعی از فعالان گروه انقلاب , بر 1 ژانویه 2010همسر سعید ملک پور یکی‌ از متهمین پرونده موسوم به “مضلین ” در نامه‌ای به ریاست قوه قضأییه به شرح گوشه‌ای از آنچه بر همسرش رفته است پرداخته و با توجه به شواهد موجود و اظهارات همسرش مبنی بر اخذ اعترافات زیر شکنجه از وی درخواست کرده است تا دستور رسیدگی به موارد نقض قانون در پروندهٔ همسرش را صادر کند. گفتنی است قاضی مقیسه پیشاپیش به وکیل سعید ملک پورگفته است که حکم وی اعدام می‌باشد.

  • نوع سند گزارش علمی
  • لیست کشورها ایران
  • لیست مضامینشبکه ها,جستجو کردن