محتوای چندرسانه ای

پوستر – رد روز جهانی علیه مجازات اعدام 2016

توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام, بر 8 سپتامبر 2020چهاردهمین روز جهانی علیه مجازات اعدام در تاریخ 10 اکتبر سال 2016، به ارتقای سطح آگاهی‌ها درمورد کاهش استفاده از مجازات اعدام برای جرایم تروریستی می پردازد
جستجو کردن