محتوای چندرسانه ای

پوستر – رد روز جهانی علیه مجازات اعدام 2017

توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام, بر 8 سپتامبر 2020هدف از پانزدهمین مراسم روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام مورخ 10 اکتبر سال 2017، افزایش آگاهی درباره دلایلی است که افراد فقیر را در معرض خطر بیشتری برای محکومیت و اعدام قرار می دهد
جستجو کردن