محتوای چندرسانه ای

پوستر – رد روز جهانی علیه مجازات اعدام 2018

توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام, بر 8 سپتامبر 2020روز جهانی بر علیه مجازات مرگ2018 کرامت انسانی برای همه

  • نوع سند محتوای چندرسانه ای
  • لیست مضامینشرايط اعداميان بمرگ, پديده اعداميان,جستجو کردن