محتوای چندرسانه ای

پوستر – روز جهانی سال 2015

توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام, بر 8 سپتامبر 202010 اکتبر 2015 سیزدهمین روز جهانی مقابله با مجازات اعدام در راستای بالا بردن سطح آگاهی ها حول اعمال مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر و در راستای کاهش استفاده از آن می باشد.
جستجو کردن