گزارش سازمان های غیر دولتی

گزارش سالانه اعدام در ايران – سال ٢٠١٣ میلادی

توسط Ensemble contre la peine de mort (ECPM) / Iran Human Rights (IHR), بر 1 ژانویه 2014ششمين گزارش آمارى سازمان حقوق بشر ايران نشان مى دهد كه حكم اعدام چگونه در جمهورى اسلامى ايران اجرا مى شود. اين گزارش علاوه بر نشان دادن تعداد اعدام هاى اجرا شده در سال ۲۰۱۳ ، مقايسه آمارى اين ارقام نسبت به سالهاى پيش را نيز نشان مى دهد. مهمتر اينكه گزارش، نگاهى دارد به روند اعدام در ماه هاى پيش از انتخابات رياست جمهورى در ماه ژوئن ۲۰۱۳ نسبت به نيمه دوم سال (ماه هاى پس از اين انتخابات).

  • نوع سند گزارش سازمان های غیر دولتی
  • لیست کشورها ایران
  • لیست مضامینجوانان, زنان, اقليتهاي قومي, مذهب, محاکمه منصفانه, قوانین بین الملل, تخلفات داراي مجازات مرگ, شفافيت, تخلف موادمخدري, شکنجه, اتباع خارجه, بدار کشیدن, سنگسار, اعدام, آمار, کشور / پروفیل های منطقه ای,
  • زبانهای موجودAnnual report on the death penalty in Iran 2013Rapport annuel sur la peine de mort en iran 2013جستجو کردن

flag

ایران

ادامه دهنده مجازات اعدام وضعیت حقوقی مجازات اعدام

کشورها
بیست و یکمین سالروز جهانی مبارزه با مجازات اعدام مجازات اعدام: یک شکنجه غیرقابل برگشت.

بیست و یکمین سالروز جهانی مبارزه با مجازات اعدام مجازات اعدام: یک شکنجه غیرقابل برگشت.

روز جهانی در دهم اکتبر 2023، بر اساس حرکتی که در سال 2022 آغاز شد، به بازتاب رابطه بین استفاده از مجازات اعدام و شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز ادامه می‌دهد! همانطور که در سال گذشته مشاهده شد، انواع شکنجه و دیگر بدرفتاری‌هایی که در هنگام محکومیت به اعدام تجربه […]

World day 2022 روز جهانی [World day]

بیستمین سالگرد روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام مجازات اعدام: جاده ای سنگ فرش شده با شکنجه

همزمان با برگزاری بیستمین سالگرد روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در سراسر جهان، اکنون زمان آن فرا رسیده که دستاوردهای حاصل از جنبش لغو در 20 سال گذشته را مرور کرده و آنها را جشن بگیریم. امروز، بیش از هر زمان دیگری، حامیان لغو مجازات اعدام باید به تلاش برای لغو کامل این مجازات […]