گزارش سازمان های غیر دولتی

گزارش سالانه اعدام در ايران – سال ٢٠١٣ میلادی

توسط Ensemble contre la peine de mort (ECPM) / Iran Human Rights (IHR), بر 1 ژانویه 2014ششمين گزارش آمارى سازمان حقوق بشر ايران نشان مى دهد كه حكم اعدام چگونه در جمهورى اسلامى ايران اجرا مى شود. اين گزارش علاوه بر نشان دادن تعداد اعدام هاى اجرا شده در سال ۲۰۱۳ ، مقايسه آمارى اين ارقام نسبت به سالهاى پيش را نيز نشان مى دهد. مهمتر اينكه گزارش، نگاهى دارد به روند اعدام در ماه هاى پيش از انتخابات رياست جمهورى در ماه ژوئن ۲۰۱۳ نسبت به نيمه دوم سال (ماه هاى پس از اين انتخابات).

  • نوع سند گزارش سازمان های غیر دولتی
  • لیست کشورها ایران
  • لیست مضامینجوانان, زنان, اقليتهاي قومي, مذهب, محاکمه منصفانه, قوانین بین الملل, تخلفات داراي مجازات مرگ, شفافيت, تخلف موادمخدري, شکنجه, اتباع خارجه, بدار کشیدن, سنگسار, اعدام, آمار, کشور / پروفیل های منطقه ای,
  • زبانهای موجودAnnual report on the death penalty in Iran 2013Rapport annuel sur la peine de mort en iran 2013جستجو کردن