گزارش سازمان های غیر دولتی

گزارش سالانه اعدام در ایرا سال ۱۱۲۲

توسط سازمان حقوق بشر ایران, بر 1 ژانویه 2011موج اعدام ها در ایران کە پس از اعتراضات گسترده شهروندان بە نتیجە دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درسال ۳۱٨٨ شمسی روند سریع تری بە خود گرفت، همچنان با حجم عظیمی در جریان است. با توجە بە گزارشحاضر، در سال ١١۳۳ میلادی آمار قربانیان مجازات مرگ از دهە ٠١ بە بعد، بیشترین تعداد اعدام سالانە را نشان می دهد. حکومت ایران هر سالە چند صد نفر از زندانیان را تحت عنوان مبارزە با حمل و نقل و یا خرید و فروش مواد مخدر، اعدام می کند
جستجو کردن

flag

ایران

ادامه دهنده مجازات اعدام وضعیت حقوقی مجازات اعدام

کشورها
Poster World day 2024 روز جهانی [World day]

بیست و دومین دوره – روز جهانی علیه مجازات اعدام مجازات اعدام منجر به محافظت از هیچ‌کس نمی‌شود.

روز جهانی علیه مجازات اعدام (دهم اکتبر هر سال)، جنبش جهانی لغو مجازات اعدام را متحد، و جامعه مدنی، رهبران سیاسی، وکلا، افکار عمومی و دیگران را برای حمایت از فراخوان جهانی لغو مجازات اعدام بسیج می‌کند. این روز آگاهی سیاسی و عمومی را درباره جنبش جهانی علیه مجازات اعدام تشویق و تقویت می‌کند. ، […]

بیست و یکمین سالروز جهانی مبارزه با مجازات اعدام مجازات اعدام: یک شکنجه غیرقابل برگشت.

بیست و یکمین سالروز جهانی مبارزه با مجازات اعدام مجازات اعدام: یک شکنجه غیرقابل برگشت.

روز جهانی در دهم اکتبر 2023، بر اساس حرکتی که در سال 2022 آغاز شد، به بازتاب رابطه بین استفاده از مجازات اعدام و شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز ادامه می‌دهد! همانطور که در سال گذشته مشاهده شد، انواع شکنجه و دیگر بدرفتاری‌هایی که در هنگام محکومیت به اعدام تجربه […]