آیا می توانید برای کسی که در انتظار اجرای مجازات اعدام به کمک نیاز دارد، کاری انجام دهید؟

بر 24 نوامبر 2020

هر زمان که کسی در گوشه ای از جهان به اعدام محکوم شود، ما بسیار نگران می شویم. متأسفانه، ائتلاف به طور مستقیم روی پرونده های فردی کار نمی کند، اما برخی از اعضای ائتلاف این کار را انجام می دهند. ما قویا از شما تقاضا داریم با کلیک کردن روی این لینک با یک عضو مستقر در کشور یا منطقه خود تماس بگیرید.