برای تحقیقاتم به اطلاعات نیاز دارم

بر 24 نوامبر 2020

ائتلاف جهانی امکان دسترسی رایگان به کتابخانه ای آنلاین با بیش از 2000 سند، از جمله گزارش های سازمان های غیردولتی یا مکانیسم های بین المللی حقوق بشر، ابزارهای تبلیغاتی و مقالاتی که توسط دبیرخانه نوشته شده است را در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد. این اسناد بر طیف گسترده ای از موضوعات مرتبط با مجازات اعدام شامل (محاکمه عادلانه، شرایط انتظار برای مجازات اعدام، تبعیض و غیره) متمرکز شده و حقایق و آمار و ارقام زیادی را درمورد پروفایل ملی یا روندهای بین المللی و منطقه ای ارائه می دهند. شما می توانید از این اسناد استفاده کرده و اسناد جدیدی را برای اضافه کردن به این لیست پیشنهاد دهید.