تأمین مالی یک پروژه علیه مجازات اعدام

بر 24 نوامبر 2020

ائتلاف جهانی توانایی تأمین اعتبار برای همه پروژه مرتبط با لغو مجازات اعدام در سراسر جهان را ندارد، اما برخی از اعضای آن می توانند به شما کمک کنند. ما قویا به شما توصیه می کنیم با یکی از اعضای ائتلاف در کشور یا منطقه خود تماس بگیرید تا در رابطه با پروژه تان به شما کمک شود.