چگونه می توان عضو ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام شد؟

بر 24 نوامبر 2020

عضویت در ائتلاف جهانی فقط به اشخاص حقوقی شامل (انجمن ها، کانون های وکلا، شهرها، سازمان های مردم نهاد، اتحادیه های صنفی و …) محدود می شود. درب های ائتلاف به روی همه سازمانهای متعهد علیه مجازات اعدام باز است. کمیته راهبری می بایست پس از بررسی پرونده درخواست داوطلبان، ایشان را تأیید نماید. اگر می خواهید عضو جدید ائتلاف جهانی شوید، لطفاً برای پرکزدن فرم درخواست، اینجارا کلیک کنید.

پس از عضویت در ائتلاف می توانید به هر گروه کاری که علاقه مند هستید بپیوندید تا در راستای پایان دادن فوری، قطعی و جهانی مجازات اعدام در سراسر جهان از اقدامات مختلف تحت پوشش ائتلاف جهانی شامل (روز جهانی، حمایت بین المللی ، توقف مجازات اعدام سازمان ملل، کشورهایی که مجازات اعدام در معرض خطر تجدید حیات است …) حمایت نمایید.

کلیه اعضایی که هزینه های عضویت خود را به روز پرداخت می کنند، دارای حق رأی در مجمع عمومی ائتلاف جهانی می باشند.