پورتوریکو

عضو کمیته رهبری ائتلاف جهانی

Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico

تاریخ تاسیس:

1840             

نوع سازمان

کانون وکلا             

عضو کمیته رهبری ائتلاف جهانی

اطلاعات تماس

PO BOX 9021
Miramar, Puerto Rico 00902
00902-1900 San Juan
Puerto Rico
تلفن: (787) 721-3358