عضو کمیته رهبری ائتلاف جهانی

کنگو کینشاسا

Culture pour la Paix et la Justice

تاریخ تاسیس:

1999             

نوع سازمان

سازمان مردم‌نهاد             

عضو کمیته رهبری ائتلاف جهانی

اطلاعات تماس

02, Avenue Ouganda, Résidence Petit-Pont, 4ème Niveau, Appartement A/8,
Kinshasa/Gombe
12396 Kinshasa