ایالات متحدهٔ امریکا

National Coalition to Abolish Death Penalty – NCADP

تاریخ تاسیس:

1976             

نوع سازمان

سازمان مردم‌نهاد             

اطلاعات تماس

1705 DeSales St., NW
5th floor
20036-4405 Washington, DC
تلفن: +1 202 331 40 90 ext.6
نمابر: +1 202 331 4499