گینه

لغو کننده مجازات اعدام برای همه جرایموضعیت حقوقی مجازات اعدام *
flag

اعضا

Avocats sans frontières Guinée – ASF Guinée
Mêmes droits pour tous – MDT