مقالات

مقالات ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام را که توسط همه فعالین متعهد به لغو جهانی مجازات اعدام نوشته شده است بخوانید.

اخبار طرفداران لغو مجازات اعدام و جدیدترین اطلاعات راجع به موضوعات مربوط به لغو این مجازات در سراسر جهان را دنبال کنید: موفقیت ها و پیشرفت ها، تحقیقات در مورد شرایط زندان یا درمان بازداشت شدگان و همچنین مقالاتی که موضوع نمایندگی قانونی برای افراد محكوم به مجازات اعدام، وضعیت زنان و نقش افكار عمومی را پوشش می دهند.

پایگاه داده در سراسر جهان

در سال 2012 از هر 10 کشور تنها یک کشور اقدام به اجرای مجازات اعدام نمود.

«اعدام در ایران به جرم در اختیار داشتن کمتر از 50 گرم مواد مخدر»

حکم اعدام تبعه بریتانیایی مردم اندونزی را در معرض خطر قرار می دهد

دعوت به توقف اعدام از جانب ملل جهان

کمکهای مالی به ایران جهت عملیات مبارزه با مواد مخدر باید مسدود شوند

کمیته مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیش نویس قطعنامه توقف مجازات اعدام را به تصویب رسانید

هزاران فعال لغو مجازات اعدام برای دنیایی بهتر فعالیت می نمایند

راهنمای جستجو

10 سال، 132 عضو، 45 کشور

مجازات اعدام در در سال 2011 : ارقام در سطح جهان

بالاترین تعداد اعدام سالانه در بیش از ۱۱ سال

رویکرد سازمان ملل در برابر روز بزرگ مخالفت با مجازات مرگ

درخواست برای توقف مجازات اعدام در سراسر جهان

مسئولیت مشترک در مورد مجازات اعدام

گزارش سازمان هندزآف کین: آسیا هنوز بالاترین رقم اعدام را به خود اختصاص می دهد ولی انشقاق یافته تر از همیشه است