مقالات

مقالات ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام را که توسط همه فعالین متعهد به لغو جهانی مجازات اعدام نوشته شده است بخوانید.

اخبار طرفداران لغو مجازات اعدام و جدیدترین اطلاعات راجع به موضوعات مربوط به لغو این مجازات در سراسر جهان را دنبال کنید: موفقیت ها و پیشرفت ها، تحقیقات در مورد شرایط زندان یا درمان بازداشت شدگان و همچنین مقالاتی که موضوع نمایندگی قانونی برای افراد محكوم به مجازات اعدام، وضعیت زنان و نقش افكار عمومی را پوشش می دهند.

تماس جهت پیشقدم شدن

مار احکام مرگ و اعدام در سال 2016

گزارش ایران: سال 2016 علی رغم کاهش اندک در تعداد اعدامها یک سال مرگبار بود

گفتگو در مورد نقض حقوق بشر مرتبط با استفاده از مجازات اعدام در شورای حقوق بشر

تماس جهت پیشقدم شدن

بخش اول از گزارش سالانه اعدام – دستکم ۷۵۳ اعدام در سال ۲۰۱۴

سازمانهای بین المللی اذعان نمودند: اعدام برای جرایم مواد مخدر نقض قوانین بین المللی است

از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون ۸۰۰ زندانی در ایران اعدام شده‌اند

مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر در آسیا: عملکرد غیرقانونی در سطح گسترده

اعدامهای دولتی در قرن 21 دیگر جایی

تماس جهت پیشقدم شدن

ارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در خصوص – دستکم ۷۵۳ اعدام در سال ۲۰۱۴

شش سازمان حقوق بشری: سازمان ملل کمک به اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران را قطع کند

بیانیه ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ در مورد حکم اعدام سهیل عربی: آزادی بیان جرم نیست

سازمان های غیر دولتی در مروری بر حقوق ایران، برای مقابله با مجازات اعدام به نیروهای دیگر می پیوندند

افشاي ارتباط بین مجازات اعدام و سلامت روان از ژاپن تا نیجریه