پایگاه داده در سراسر جهان

آمار

توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام, بر 18 آوریل 2013

 پایگاه داده در سراسر جهان

این اطلاعات از پایگاه داده مجازات اعدام جهانی گرفته شده، که یک عملیات جستجوی پیشرفته (جرائم مستلزم اعدام، وضعیت زندان، پروسه تجدید نظر، نماینده حقوقی …) را به زبانهای انگلیسی و فرانسه نیز ارائه می دهد.
این پایگاه داده شامل 90 کشور و دو منطقه می باشد که دارای مجازات اعدام می باشند. آمار جهانی کشورهای طرفدار الغای مجازات اعدام، از سازمان عفو بین الملل در دسترس می باشند.
این پایگاه داده توسط پروفسور ساندرا بابکوک از مرکز بین المللی حقوق بشر در کلینیک حقوقی بلوهم دانشکده حقوق شمال غرب، با همکاری ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام و با حمایت مالی اتحادیه اروپا ایجاد شده است.