پیشرفت های کوچکی در مبارزه علیه اعدام افراد زیر سن قانونی بدست آمده است

کنگره جهانی

توسط Tiziana Trotta, بر 14 ژوئن 2013

اگرچه هنوزراهی طولانی و دشوار برای دستیابی به لغو کامل مجازات اعدام در پیش است. همه کارشناسانی که طی پنجمین کنگره جهانی برای لغو مجازات اعدام سخنرانی کردند، در این مورد هم رای بودند: آنها مشاهده نمودند که برای تمامی کیسهای تجزیه و تحلیل شده، قوانین اسلامی سوء تعبیر شده بودند.
در یمن، دست کم دو نفر در سال گذشته اعدام شدند اگرچه سن آنها در زمان وقوع جرم به درستی مشخص نشده بود و با اینکه قانون به وضوح تحمیل مجازات اعدام را ممنوع کرده، تردیدهایی در این زمینه باقی می ماند.
طبق اظهارات عبدالدبوان سعید شرابی، از وزارت کار و امور اجتماعی در یمن، مشکل اصلی در این حقیقت نهفته است که تنها 22٪ از موالید در این کشور ثبت شده اند، در نتیجه واضح است که تعیین سن متهم چقدر مشکل می باشد. "وکیلها سعی می کنند از روزنه های قانونی به نفع افراد زیر سن قانونی به خوبی استفاده نمایند – او می گوید ما در موضوع مدارک و شواهد به شفافیت نیاز داریم".
در عین حال، او نسبت به آینده خوش بین است و به برخی از سیستمها و قوانین تأکید دارد، ازجمله آغاز اجرای برنامه ای با هدف بهبود ثبت موالید و ایجاد یک کمیسیون که تحقیقات دقیق تری را هر زمان که تردیدی در مورد سن فرد در معرض مجازات اعدام وجود داشته باشد به انجام می رساند.

قانون کیفری جدید ایران

ایران نیز در این حوزه به پیشرفت هایی هرچند کوچک نائل آمده است. خانم وکیل لیلا علی کرمی اظهار داشت: "قانون کیفری جدید اندکی بهبود یافته است. با این حال، این قانون جدید هنوز از چندین جنبه مختلف کافی نخواهد بود. "به عنوان مثال در مورد سن مسئولیت کیفری که، بدتر از همه، برای دختران و پسران یکسان نیست – طبق قانون فعلی دختران از سن 9 سالگی در مقابل پسران از سن 15 سالگی می توانند به عنوان بزرگسال مورد محاکمه قرار گیرند.
این وکیل می افزاید "در کشوری که در آن مقامات قضایی مستقل نیستند و حدود یکصد کودک هنوز هم در انتظار اعدام می باشند، به نظر می رسد این یک مسئله بسیار جدی باشد،". لیلا علی کرمی همچنین فاش نمود که ظاهرا در پیروی از استانداردهای بین المللی، افراد زیر سن قانونی اغلب در زندان می مانند تا به سنی برسند که پس از آن مجازات اعدام می تواند در مورد آنها به اجرا درآید.
هیثم شبلی، از سازمان اصلاحات جزایی بین المللی، اشاره نمود که در سودان، انجمن های ارائه دهنده مشاوره قانونی و میانجی گری برای تسهیل مصالحه میان مجرم و خانواده های قربانیان ایجاد شده است. با این حال، این کارشناس اذعان نمود که حداقل هفت سرباز خردسال در حال حاضر در کشور نگه داشته شده اند که با خطر اعدام مواجه می باشند.

دسته بندی ها

نوجوانان

مقالات بیشتر