گزارش اعدام در ایران؛ ۲۶۷ اعدام در سال ۲۰۲۰ به‌رغم همه‌گیری ویروس کرونا

منا

توسط Iran Human Rights, Ensemble Contre La Peine de Mort (ECPM), بر 5 می 2021

سیزدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران، کاری است از سازمان حقوق بشر ایران که با پشتیبانی سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM)، به ارزیابی و تجزیه و تحلیل روند مجازات اعدام در سال ۲۰۲۰

سیزدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران، کاری است از سازمان حقوق بشر ایران که با پشتیبانی سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM)، به ارزیابی و تجزیه و تحلیل روند مجازات اعدام در سال ۲۰۲۰
گزارش سالانه ۲۰۲۰ در یک نگاه
“دست‌کم ۲۶۷ نفر در سال ۲۰۲۰ اعدام شدند. این آمار در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸، به ترتیب ۲۸۰ نفر و ۲۷۳ نفر بوده است
۹۱ مورد از اعدام‌ها (۳۴ درصد) توسط منابع رسمی اعلام شده‌اند. در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب، اعدام ۹۳ نفر (۳۴ درصد) و ۸۴ نفر (۳۰ درصد) از سوی منابع رسمی اعلام شده بود
تقریبا ۶۶ درصد از اعدام‌های شمارش‌شده در گزارش ۲۰۲۰، یعنی ۱۷۶ مورد اعدام، رسماً اعلام نشده‌اند
دست‌کم ۲۱۱ مورد اعدام (۷۹ درصد از کل اعدام‌ها) با اتهام قتل عمد اجرا شد
دست‌کم ۲۵ نفر (۱۰ درصد از کل) با اتهام مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند
۱ اعدام در ملاء عام اجرا شده‌ است؛ کمترین میزان در ۱۵ سال اخیر
دست‌کم ۴ کودک-مجرم در میان اعدام‌شدگان بوده‌اند
دست‌کم ۹ زن اعدام شده‌اند
۲ مورد اعدام در ارتباط با اعتراضات سراسری صورت گرفته است.
۱ مورد اعدام بر اساس اتهامات مربوط به راه‌اندازی کانال خبری-سیاسی در رسانه‌های اجتماعی صورت گرفته است
۱ مورد اعدام به دلیل مصرف نوشیدنی‌های الکلی بوده است
حداقل ۳۸ مورد از اعدام‌ها در سال ۲۰۲۰ و بیش از ۳۶۱۹ اعدام از سال ۲۰۱۰ بر اساس احکام صادره توسط دادگاه‌های انقلاب، اجرا شده‌اند
در سال ۲۰۲۰ خانواده قربانیان، دست‌کم ۶۶۲ زندانی محکوم به قصاص را بخشیده‌اند. این آمار سال گذشته ۳۷۴ مورد بوده است. میزان بخشش در سال ۲۰۲۰ افزایش چشمگیری را نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد”
گزارش امسال در حالی منتشر می‌شود که ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان، با همه‌گیری ویروس کرونا مواجه است. انکار آگاهانه وجود ویروس در مراحل اولیه و سوء مدیریت در جلوگیری از شیوع ویروس، بر افزایش مرگ‌ومیر ناشی از بیماری کووید-۱۹ اثر قابل توجهی گذاشته است.
“گزارش امسال در حالی منتشر می‌شود که ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان، با همه‌گیری ویروس کرونا مواجه است. انکار آگاهانه وجود ویروس در مراحل اولیه و سوء مدیریت در جلوگیری از شیوع ویروس، بر افزایش مرگ‌ومیر ناشی از بیماری کووید-۱۹ اثر قابل توجهی گذاشته است.

گزارش پیش‌رو نشان می‌دهد که دست‌کم ۲۶۷ نفر در سال ۲۰۲۰ در ایران اعدام شده‌اند. این تعداد، تقریبا برابر با اعدام‌های سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ است که دست‌کم ۲۷۳ و ۲۸۰ نفر گزارش شده بود. آمارها حاکی از آنند که جمهوری اسلامی بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر، اولویت را به جای مدیریت کووید-۱۹ در زندان‌ها، بر ادامه اعدام‌ها گذاشته است. در واقع، ادامه روند اعدام‌ها، خود عاملی در شیوع بیشتر بیماری در چندین زندان بوده و همچنین سوءمدیریت و فقدان شفافیت در مقابله با ویروس کرونا، باعث وحشت و آشوب در چندین زندان ایران نیز شده است.”

https://iranhr.net/fa/articles/4677/

مدارک ضمیمه

سناد (ها)

گزارش ساالنه اعدام در ایران ۲۰۲۰

توسط Iran Human Rights (IHR), ECPM, بر 4 می 2021


2021

گزارش سازمان های غیر دولتی

ایران

en
جزئیات بیشتر مشاهده سند

دسته بندی ها

ایران

مقالات بیشتر