همه چیز درباره تروریسم [Terrorism]

4 اشياء وجدت

جستجوی فیلتر اخبارمنابعصفحهtout

مقاله (ها)

تماس جهت پیشقدم شدن

توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام, بر 3 اکتبر 2016

با ائتلاف جهانی تماس بگیرید و در مورد رویدادهای برنامه ریزی شده در اکتبر 10 بگویید.

2016

تروریسم

مقاله (ها)

مسئولیت مشترک در مورد مجازات اعدام

توسط Harm Reduction International, بر 27 سپتامبر 2011

همه ما در اینکه بالاترین استانداردهای جهانی باید در مبارزه با مواد مخدر بکار گرفته شود موافقیم. اما در مورد استانداردهای استفاده شده در مجازات قاچاقچیان و استفاده نامناسب از مجازات اعدام علیه این جنایتکاران چطور؟

2011

تروریسم

جرائم مواد مخدر

نیووی

مقاله (ها)

خیزش اعراب محور اصلی بحث های ائتلاف جهانی

بر 26 ژوئن 2011

مخالفینی که در مراکش جمع شده بودند، در مورد روند تغییرات در منطقه که منجر به بوجود آمدن امید هایی برای توقف مجازات مرگ شده است، بحث کردند.

2011

تروریسم

رفتار و مجازات بی رحمانه ، غیرانسانی و تحقیرآمیز

مراکش

مقاله (ها)

آیا اعتراضات اعراب نوید تغییر در سیستم را می دهد؟

بر 4 آوریل 2011

نسیم تغییرات در کشور های خاورمیانه و شمال آفریقا، جان تازه ای در کالبد مخالفین دمیده است و باعث گردیده که ارائه نظرات مخالف در این کشور ها ، حکمرانان را به چالش کشد.

2011

افکار عمومی

تروریسم

مصر

مهلت قانونی