INDEXمقاله (ها)

مارک بوسیوت :” کشورهایی که پروتکل را نپذیرفته اند باید احساس انزوا کنند”.

توسط پییر دزرت, بر 27 ژوئن 2008

مارک بوسیوت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد جهت آماده کردن دومین پروتکل اختیاری برای توافق نامه بین المللی در مورد حقوق سیاسی و مدنی بود. او هم اکنون رییس دادگاه قانون اساسی بلژیک می باشد.

2008

World coalition against death penalty

مقاله (ها)

سوالات متداول

توسط پیر دزرت, بر 27 ژوئن 2008

پروتکل دوم اختیاری چیست؟ چگونه اجرا می شود؟ شما پاسخ به متداولترین سوالات در رابطه با پروتکل دوم اختیاری را در اینجا پیدا خواهید کرد

World Coalition Against the Death Penalty

مقاله (ها)

واژه نامه دومین پروتکل اختیاری

توسط پیر دزرت, بر 25 ژوئن 2008

یافتن واژگان قوانین بین المللی از “پذیرش” تا “معاهده”، و دریافت یک تصویر شفاف تر از پروتکل دوم اختیاری.

2008

مقاله (ها)

تنها پیمان نامه با هدف لغو مجازات اعدام

توسط Pierre Désert, بر 24 ژوئن 2008

پروتکل دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) در سال 1989 توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب گردید. هدف آن الغای قطعی مجازات اعدام می باشد.

2008