INDEXسناد (ها)

ایران: مجازات اعدام سیاست دولتی ایجاد وحشت ـ ویژه نامه برای کنگره ی جهانی ضد مجازات اعدام

توسط بيژن بهاران / فدراسیون بین المللی حقوق بشر, بر 1 ژانویه 2010


2010

گزارش سازمان های غیر دولتی

ایران

en
جزئیات بیشتر مشاهده سند

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در اردیبهشت 1388، یک گزارش جامع 60 صفحه ای در باره مجازات اعدام در جمهوری اسلامی در ایران منتشر کرد. این گزارش با عنوان « ایران: مجازات اعدام؛ سیاست دولتی ایجاد وحشت» جنبه¬های مختلف مجازات اعدام را مورد بررسی قرار داد، از جمله: چارچوب قانونی در داخل کشور، چارچوب حقوقی بین المللی، اعدام مجرمان نوجوان، اقلیت های مذهبی و قومی و روش¬های اعدام. بنا به گزارش، بیش از 20 عنوان کیفری در جمهوری اسلامی وجود دارد که مجازات آنها اعدام است و برخی از این عنوان ها دارای چندین عنوان فرعی هستند. اکثر این «جرائم» قطعا جزو «مهم ترین جنایت ها» به شمار نمی آیند. بعضی دیگر اصلا نباید «جرم» محسوب شوند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر تعدادی توصیه نیز به جمهوری اسلامی ایران و جامعه ی بین المللی ارائه کرد، از جمله این که با توجه به ایرادهای اساسی در مورد تضمین رسیدگی قضایی و محاکمه¬ی عادلانه اجرای حکم¬های اعدام فورا متوقف شود.

سناد (ها)

حقوق بشر و زندانیها اسیب پزیر

توسط Penal Reform International, بر 1 ژانویه 2003


2003

گزارش علمی

frenes
جزئیات بیشتر مشاهده سند

این کتاب نظامنامه برای انهای که تعلیمها و کارگاهها راجع به حقوق بشر می کنند است. اون اصول اداره خوبی بحث می کند، به کانون اصلی در معیار بین المللی برای طرز عمل با زندانیان و نیازهای خاص دسته زندانی اسیب پزیر.