ایتالیا

عضو کمیته رهبری ائتلاف جهانی

Communità di Sant’Egidio

تاریخ تاسیس:

1968             

نوع سازمان

سازمان مردم‌نهاد             

عضو کمیته رهبری ائتلاف جهانی

اطلاعات تماس

3/a Piazza Sant'Egidio
153 Rome
تلفن: +39 06 58 56 613
نمابر: +39 06 58 +197