عضو کمیته رهبری ائتلاف جهانی

فرانسه

Ensemble contre la peine de mort – ECPM

تاریخ تاسیس:

2000             

نوع سازمان

سازمان مردم‌نهاد             

عضو کمیته رهبری ائتلاف جهانی

اطلاعات تماس

62 bis rue Parmentier
75011 Paris
تلفن: +33 1 80 87 70 53
نمابر: +33 1 57 63 89 25

منابع

سناد (ها)

گزارش ساالنه اعدام در ایران ۲۰۲۰

توسط Iran Human Rights (IHR), ECPM, بر 4 می 2021


2021

گزارش سازمان های غیر دولتی

ایران

en
جزئیات بیشتر مشاهده سند

اخبار