فرانسه

لغو کننده مجازات اعدام برای همه جرایموضعیت حقوقی مجازات اعدام *
flag

اعضا

ACAT France
Avocats Sans Frontières France
Barreau de Paris
Collectif Libérons Mumia !
Confédération générale du travail (CGT)
Conférence Internationale des Barreaux
Conseil national des barreaux
Ensemble contre la peine de mort – ECPM
European Association for Human Rights
Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme – FIDH
Fédération Syndicale Unitaire (FSU)
FIACAT
Human Rights Watch
International Association of Lawyers
Ligue des Droits de l’Homme
Lutte pour la Justice
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples – MRAP
Ordre des Avocats du Barreau de Versailles
Planète Réfugiés – Droits de l’homme
Prison Insider
Réseau d’alerte et d’intervention pour les droits de l’Homme – RAIDH
Save Anthony
Ville de Dijon

اخبار