Academic report

Bulgarian : Как гласът ни да бъде чут в ЕС:Наръчник за НПО

By Civil Society Contact Group, on 8 September 2020Това обучение наръчник е специално проектиран за тези “новодошъл”, неправителствени организации и активисти, които са в процес на създаване на Европейска стратегия. Това се постига, чрез предоставяне на “пригодени направени информация за институциите на ЕС, начин на работа на европейски НПО, както и лобиране” съвети “, илюстрирани с примери на ниво кампании на ЕС.
Search