Academic report

Romanian : Cum s v face i vocea auzit în cadrul Uniunii Europene: Îndreptar pentru Organiza iile Non-Guvernamentale

By Civil Society Contact Group, on 8 September 2020Acest îndreptar a fost creat în mod special pentru acele ONG-uri care abia i-au început activitatea i pentru membrii acestora, implica i în procesul de formulare a unei strategii europene. Pentru a- i atinge scopul, aceast publica ie ofer informa ii despre UE adaptate pe m sura fiec rei organiza ii, precum i sfaturi legate de activitatea de „lobbying”, ilustrate prin prezentara unor cazuri de campanii la nivelul UE.
Search