NGO report

Tagalog : NAKAMAMATAY NA KAWALAN NG KATARUNGAN SA ASYA Itigil ang Di Makatarungang paglilitis, Itigil ang Pagbitay

By Amnesty International / Anti-Death Penalty Asia Network, on 8 September 2020Mas maraming tao ang pinarusahan ng kamatayan sa Rehiyong Asya-Pasipikokung ikukumpara sa pinagsamang iba pang bahagi ng mundo. Idagdag pa rito ang probabilidad na sila ay binitay pagkatapos ng di-makatarungang paglilitis, at lalong lilinaw ang garapal na inhustisya ng parusang ito.
Search