Academic report

Viêt Namese : Những biến chuyển về mặt Pháp Lý về sự riêng tư trên Internet và quyền tự do ngôn luận ảnh hưởng đến công việc và sự an toàn của những nhà Đấu Tranh Nhân Quyền toàn cầu.

By Frontline, on 8 September 2020Khi emails của chúng ta không đến được người nhận hay khi chúng ta không thể lên được mạng? Chúng ta phản ứng như thế nào về chuyện virus phá hoại các máy vi tính trên thế giới, hay một email tưởng như đến từ một người bạn, yêu cầu mở một hồ sơ đính kèm? Những quyết định thiếu thông tin sẽ dẫn đến sự chọn lựa không hay, và s ựlệ thuộc mù quáng vào khoa học kỹ thuật thường dẫn đến những lỗi lầm đắt giá. Tài liệu này không nhắm tới những thiên tài điện toán. Mục đích của nó là huấn luyện những người sử dụng máy vi tính một cách bình thường và cung cấp họ những giải pháp cho những vấn đề về bảo mật và an toàn trong môi trường điện toán hiện nay.
Search