Japan

RetentionistLegal status of the death penalty*
120Number of individuals currently under sentence of death
1Executions in 2022
3Executions in 2021
0Executions in 2020

2022Last known execution
HangingMethod(s) of execution
YesParty to the International Covenant on Civil and Political Rights
NoParty to the Second Optional Protocol to the ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty
Not applicableParty to the American Convention on Human Rights
Not applicableParty to the Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty
NoUN Moratorium Resolution (2010): cosponsor
AgainstUN Moratorium Resolution (2010): vote
NoUN Moratorium Resolution (2010): has signed the Note Verbale of Dissociation
NoUN Moratorium Resolution (2012): cosponsor
AgainstUN Moratorium Resolution (2012): vote
NoUN Moratorium Resolution (2012): has signed the Note Verbale of Dissociation
NoDoes the country have a mandatory death penalty?
2023-05-23Last update


Source: Cornell Center on the Death Penalty Worldwide
*Source of classification: Amnesty International

Related document(s)

Document(s)

The Clemency Process in East and Southeast Asia

on 22 March 2022


2022

NGO report

China

Clemency

Indonesia

Japan

Malaysia

Singapore

Taiwan

Thailand

Viet Nam


More details Download [ - 0 Ko ]

In this report, we summarise the current international position on clemency and the death penalty and compare it to snapshots of the clemency processes in the following Southeast and East Asian countries: Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Vietnam, Japan, Taiwan, and China. All references to clemency in this paper are in the context of reprieve from the death penalty.

 • Document type NGO report
 • Countries list China / Indonesia / Japan / Malaysia / Singapore / Taiwan / Thailand / Viet Nam
 • Themes list Clemency

Document(s)

Japanese : The Chaplain

By Japan Society Film, on 8 September 2020


2020

Multimedia content

Japan


More details See the document

The late, great Ren Osugi (Hana-bi) stars as a prison chaplain working on death row in this thought-provoking chamber drama—his final film as an actor and first as a producer. Visiting with a regular roster of inmates who await their final sentence—including a converted ex-yakuza and a philosophy-spouting mass murderer—the newly appointed clergyman gradually learns of their circumstances and is forced to confront his own understanding of life, death and salvation. Featuring unforgettable characters and a restrained visual style, Dai Sako’s searching film takes on the rarely-addressed topic of Japan’s death penalty in order to question the state of the country’s soul.

 • Document type Multimedia content
 • Countries list Japan
 • Themes list Retribution, Death Penalty, Country/Regional profiles,

Document(s)

Viêt Namese : Liệu Hình phạt Tử hình Có Tác dụng Ngăn chặn Tội phạm Giết người ở Nhật Bản?

By David T. Johnson / Asian Law Centre, on 8 September 2020


Multimedia content

Japan


More details See the document

Không giống như ở Mỹ, nơi tràn ngập các nghiên cứu về tử hình và tác dụng răn đe của hình phạt này, có rất ít nghiên cứu về hình phạt tử hình và tác dụng răn đe của nó ở Nhật Bản. Mặc dù vậy, người dân và các quan chức nước này vẫn đưa ra những nhậnđịnh đầy tự tin đối với chủ đề này. Trên thực tế, tác dụng răn đe được xem là “điểm tranh cãi chủ chốt giữa các lập luận ủng hộ và phản đối” hình phạt tử hình ở Nhật Bản. Khó khăn trong việc thu thập các số liệu chuẩn mực về tội phạm từ Chính phủ Nhật Bản đã khiến cho việc tiến hành một nghiên cứu nghiêm túc về đề tài này gần như là bất khả thi. Bài viết này sử dụng các số liệu thống kê hàng tháng về tội phạm giết người và tộiphạm giết người cướp mà trước không thể tiếp cận được để xem xét liệu việc tuyên và thực thi án tử hình ở Nhật Bản có tác dụng ngăn chặn những tội phạm kể trên trong giai đoạn từ năm 1990 đến 2010 hay không. Và phát hiện chính của nghiên cứu này là hình phạt tử hình không có tác dụng răn đe tội phạm giết người và tội phạm cướp của giết người trong giai đoạn nói trên. Cần phải có thêm nghiên cứu về đề tài này, tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại Chính phủ Nhật Bản không có bất cứ căn cứ chắc chắn nào để tiếp tục khẳng định nước này cần duy trì hình phạt tử hình vì hình phạt này giúp ngăn chặn tội phạm có tính đặc biệt nghiêm trọng.

 • Document type Multimedia content
 • Countries list Japan

Document(s)

The Death Penalty in Japan: A report on Japan’s legal obligations under the International Convenant on Civil and Political Rights and an assessment of public attitudes to capital punishment

By Saul Lehrfreund / Death Penalty Project, on 8 September 2020


NGO report

Japan


More details See the document

This report was commissioned by the Death Penalty Project in order to assess Japan’s legal obligations on the use of the death penalty under the ICCPR, and to examine the related subject of public attitudes toward capital punishment in Japan.

 • Document type NGO report
 • Countries list Japan
 • Themes list International law, Public opinion,
Other documents
flag

Members

Center for Prisoner’s Rights (CPR)
Japan Innocence and Death Penalty Research Center

News