United Republic of Tanzania

Abolitionist in practiceLegal status of the death penalty*
500Number of individuals currently under sentence of death
0Executions in 2022
0Executions in 2021
0Executions in 2020

1994Last known execution
HangingMethod(s) of execution
NoParty to the International Covenant on Civil and Political Rights
NoParty to the Second Optional Protocol to the ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty
Not applicableParty to the American Convention on Human Rights
Not applicableParty to the Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty
NoUN Moratorium Resolution (2010): cosponsor
AbstainedUN Moratorium Resolution (2010): vote
NoUN Moratorium Resolution (2010): has signed the Note Verbale of Dissociation
NoUN Moratorium Resolution (2012): cosponsor
AbstainedUN Moratorium Resolution (2012): vote
NoUN Moratorium Resolution (2012): has signed the Note Verbale of Dissociation
NoDoes the country have a mandatory death penalty?
2023-05-23Last update


Source: Cornell Center on the Death Penalty Worldwide
*Source of classification: Amnesty International

Related document(s)

Document(s)

Tanzania Human Rights Report – 2017 ‘Unknown Assailants’: A Threat to Human Rights

By Legal and Human Rights Centre, on 8 September 2020


2020

NGO report

United Republic of Tanzania


More details See the document

“Unknown Assailants: A Threat to Human Rights”So is named The Tanzania Human Rights Report of 2017 released by the Legal and Human Rights Centre (LHRC).This report was published on April, 25th 2018 and it enlights for the fifteenth time the major human rights violation in Tanzania. This report, while it deals with human rights violation in Tanzania concerning civil and politial rights, freedom of violence, freedom of expression, etc, also presents some issues due to these violations such as the right to participate in governance, particularly the right to participate in political life, which are deny.

  • Document type NGO report
  • Countries list United Republic of Tanzania
  • Themes list Death Penalty, Statistics, Country/Regional profiles,

Document(s)

Swahili : Tanzania: Adhabu ya Kifo Imerasimishwa?

By International Federation for Human Rights (FIDH) / Eric Mirguet / Arnold Tsunga, on 8 September 2020


NGO report

United Republic of Tanzania

enfr
More details See the document

Katika hoja zinazotumika sana kutetea adhabu ya kifo ni kuwa inasaidia kupunguza uhalifu. Inaelezewa kuwa adhabu ya kifo inalinda jamii dhidi ya watu waliohatari na kuzuia wengine wasije wakafanya uhalifu. Hoja hizi zimethibitishwa kutokuwa na ukweli wowote. Je adhabu ya kifo inalinda jamii dhini ya uhalifu? Hailekei kuwa hivyo. Jamii zinazotumia adhabu ya kifo hazina ulinzi dhidi ya uhalifu kuliko zaidi ya zile jamii zisizotumia adhabu hiyo. Mahali ambapo kuna adhabu mbadala kama vile kifungo, ulinzi wa jamii, hautegemei kuwaondosha kimwili wahalifu. Zaidi ya hapo, inaweza kuelezwa kuwa tahadhari zinazochukuliwa kuzuia wanaosubiri, kuuwawa kujiua inaonyesha wazi kuwa kumuondosha kimwili mhalifu sio sababu ya msingi ya adhabu ya kifo.

flag

Members

Children Education Society (CHESO)
Legal and Human Rights Centre (LHRC)

News